Lucia Fischer Kunst Berlin

o.T. (beyond the line), ca. 14.5 x 21 cm, Filzstift, Marker, Bleistift, Kugelschreiber, Edding, Lackstift auf Papier, 2005-2007