Drawing marker

Beyond the line

Lucia Fischer Kunst Berlin


o.T. (beond the line), ca. 14.5 x 21 cm, Filzstift, Marker, Bleistift, Kugelschreiber, Edding, Lackstift auf Papier, 2005-2007